Geven
Hartelijk dank als u ons wilt steunen!

U kunt hiervoor uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL97 RABO 0301 8070 19, t.n.v. De Regenboog, o.v.v.  omschrijving: 'gift Hart voor de Polder'